Toggle Nav
My Cart

Delivery and returns

1. LIVRARE
Livrarea se va face din stoc sau conform unui grafic de livrări stabilit de comun acord. În lipsa unui grafic de livrări stabilit de comun acord, termenul de livrare va fi cel indicat în confirmarea de comandă.
Termenele de livrare indicate de VESTRA nu sunt exhaustive și obligatorii, ci doar orientative.
Odată cu transmiterea confirmării comenzii, Clientul va primi și estimatul datei/datelor de livrare.
În cazul în care termenul de livrare nu se încadrează în nevoile Clientului, acesta va trimite o cerere de anulare a poziției/cantității/comenzii respective în termenul de 1 zi lucrătoare.
VESTRA nu va fi făcut responsabil pentru nicio întârziere în livrarea comenzilor dacă acest lucru se datorează unor motive independente de voința sa.
Transportul produselor este încredințat unui transportator ales de Vânzător.
Cu excepția cazului în care Părțile au convenit altfel în scris, Produsele sunt transportate până la adresa Clientului sau până la locul de livrare de pe teritoriul României indicat de Client – în conformitate cu regula DAP (Delivery at Place) prevăzută de Incoterms.
Riscul distrugerii totale sau parţiale, a pierderii sau furtului produselor trece de la Vânzător la Client la data predării produselor Clientului.
La livrarea produselor, Vânzătorul va pune la dispoziţia Clientului următoarele documente:
· aviz de însoțire a mărfii;
· factură fiscală;
· declaraţie de conformitate;
· certificat de garanţie;
La primirea produselor de la transportator, Clientul trebuie să verifice produsele și să efectueze recepția cantitativă a produselor prin comparație cu înscrisurile din documentele însoțitoare transportului.
Distrugerea vizibilă a coletului și/sau a produsului, care s-a produs în timpul transportului, precum și lipsa unor produse facturate trebuie reclamată imediat la transportator. În acest sens, Clientul va menționa în scris acest lucru pe documentul transportatorului si va informa imediat Vânzătorul, în vederea remedierii situației.
Clientul are obligația de a efectua autorecepția produselor imediat ce acestea au fost primite, și de a verifica dacă acestea sunt în conformitate cu cele din avizul/avizele de însoțire a mărfii transmise de Vânzător și sunt în condiție bună.
În cazul constatării unor neconformități calitative, Clientul trebuie să transmită către VESTRA, în termen de 2 zile de la livrarea produselor, o sesizare cu neconformitatea constatată și informații despre cauzele neconformității.
Vânzătorul va avea dreptul de a vizita, inspecta și cerceta Produsele care fac obiectul unei sesizări de neconformitate.
VESTRA va repara/înlocui produsul defect după returul produselor, efectuat în conformitate cu dispozițiile Returului.
Dacă nu se primește o asemenea sesizare în termenul de 2 zile de la livrare, produsele vor fi considerate conforme, iar Clientul va fi considerat a fi acceptat cantitatea și calitatea produselor livrate.
Semnarea documentului de livrare de către Destinatar pentru transportator implică recunoașterea faptului că lotul de produse a fost livrat integral și în stare conformă. Viciile ascunse vor fi comunicate conform dispoziţiilor legale în vigoare.

2. RETUR
Returnarea se face în maxim 30 de zile de la data livrării, exceptând cazurile de garanție.
Orice returnare de produse va fi înregistrată în prealabil la Vânzător solicitând un număr RMA (Autorizație pentru Returnarea Mărfurilor).
Numărul de RMA se obține exclusiv trimițând un email împreună cu formularul de RMA completat la [email protected].
Formularul de cerere RMA este disponibil spre descărcare accesând acest link.
Formularul de cerere RMA conține câmpuri obligatorii. Dacă aceste câmpuri nu sunt completate sau sunt completate incorect, VESTRA își rezervă dreptul de a refuza emiterea RMA, iar timpul de răspuns la solicitarea Clientului va fi mai lung.
Răspunsul la cererile de alocare număr RMA se face în maxim 5 zile lucrătoare.
După primirea acceptului și alocarea unui număr RMA, produsele vor fi returnate Vânzătorului, marcate cu nr. RMA în mod vizibil.
Pentru toate produsele returnate se va aplica o taxă, în cuantum de 30% din valoarea produsului ce face obiectul returnării.
Produsele trebuie returnate în ambalajul original și în condiții care să permită comercializarea lor, și trebuie să fie însoțite de Factura Fiscală și RMA.
Dacă Clientul nu returnează produsele în condițiile descrise mai sus, și, în plus, dacă acestea prezintă urme de uzură sau alte particularități care nu pot permite comercializarea lor, VESTRA își rezervă dreptul de a refuza primirea, sau de a aplica o taxă suplimentară la actualul cost al procedurii.
Toate produsele sunt returnate către VESTRA pe cheltuiala și riscul Clientului.
Contravaloarea produselor, din care se va scădea taxa de retur, urmează a fi rambursată Clientului în termen de 14 zile de la data primirii produselor de către Vânzător, în contul bancar în lei din care a efectuat plata, respectiv într-un cont bancar valid (în lei) deschis pe numele titularului de factură – în ipoteza în care plata s-a efectuat în numerar, ramburs.