Toggle Nav
My Cart

Terms and conditions

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE V NZARE
 
1. PREVEDERI GENERALE. INTERPRETARE
 
1.1 În prezentele condiții generale de vânzare, sunt aplicabile următoarele definiții:
· ”Vânzătorul” se referă la VESTRA INDUSTRY SRL, cu sediul social în str. Mihai Eminescu nr. 85, sat. Cătămărești - Deal, comuna Mihai Eminescu, Botoșani, jud. Botoșani, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J07/58/12.03.2016, având CUI RO 15969249, tel. 040 231 507 060 , [email protected](denumit în continuare VESTRA);
· ”Producătorul” se referă la Rockwell Automation Inc., al cărui distribuitor autorizat este VESTRA;
· ”Clientul”/”Cumpărătorul” se referă la persoana juridică care plasează o comandă către Vânzător, încheind Contractul cu VESTRA – VESTRA fiind furnizor de produse B2B (Business to Business);
o Vânzătorul nu comercializează produse persoanelor fizice, prin prisma profilului B2B;
· ”Destinatarul” reprezintă Clientul sau persoana care primește bunurile prevăzute în contract;
· ”Părțile” sunt Clientul și Vânzătorul;
· ”Cont” reprezintă secțiunea din Website, formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă, care permite Clientului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client si istoricul acestuia în Website (Comenzi, facturi fiscale, garanții, etc.);
· ”Comanda” reprezintă un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client, prin care Clientul transmite Vânzătorului, prin intermediul Website-ului, intenția sa de a achiziționa produse de pe website;
· ”Contractul” include oferta, lista de prețuri, comanda, confirmarea de comandă și prezentele condiții generale de vânzare;
· ”Produsele” se referă la produsele oferite de VESTRA, care fac obiectul vânzării;
· ”Lista de prețuri” se referă la listele publicate periodic de Vânzător care cuprind prețurile bunurilor standard;
· ”Website”/ ”Magazin online” se referă la www.shop.vestra.ro ;
· ”RMA” se referă la Autorizația de Returnare a Mărfii, document necesar în vederea returnării produselor achiziționate de la Vânzător;
· ”Forța majoră” reprezintă un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea contractului;
1.2. În prezentele condiții generale de vânzare, sunt aplicabile următoarele reguli:
· Cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context;
· Termenul “zi” / “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod expres altfel;
· Orice referire la persoane sau părți va include Clientul şi Vânzătorul, așa cum aceștia sunt nominalizați în contract, precum și persoanele nominalizate/împuternicite de acestea;
 
2. PREȚURI
2.1. Prețurile produselor sunt valabile pe o perioadă determinată, în conformitate cu listele de prețuri publicate periodic de VESTRA.
2.2. Prețurile se referă întotdeauna la prețul per bucată, sunt exprimate în EURO și nu conțin TVA (19%)/alte taxe și impozite, care vor fi plătite potrivit prevederilor specifice indicate în factură sau agreate de Părți.
2.3. Prețurile indicate includ și transportul produselor la locația indicată de Client, pe teritoriul României – în conformitate cu regula DAP (Delivery at Place) prevăzută de Incoterms, cu condiția plasării unei comenzi de minim 250 EURO (fără TVA). Pentru comenzi a căror valoare nu depășește 250 EURO (fără TVA), se va percepe o taxă de transport în valoare de 5 EURO.
2.4. Prețurile percepute de VESTRA pot face obiectul unor ajustări, cauzate de modificări ale taxelor și tarifelor de transport/prețurilor la materiile prime/oricăror altor factori ce pot afecta costul de producție.
2.5. Cu toate că VESTRA monitorizează cu atenție prețurile și produsele afișate pe site, aceasta își rezervă dreptul de a modifica orice preț afișat greșit din cauza unor erori umane, de calcul, de editare, sau a unor erori tehnice ce pot apărea, precum și în cazul în care modificările sunt cerute de legile aflate în vigoare.
2.5.1. VESTRA nu își asumă răspunderea pentru afișarea unor prețuri sau informații eronate datorate unor greșeli tehnice ce pot apărea pe parcursul funcționării Magazinului Online. În astfel de situații VESTRA își rezervă dreptul de a nu livra produsul respectiv și de a notifica Clientul în cel mai scurt timp cu privire la imposibilitatea expedierii coletului.
 
3. COMENZI
3.1. Clienții pot plasa comenzi numai prin intermediul Magazinului Online. Nu se acceptă comenzi prin telefon / fax / e-mail.
3.2. Plasarea unei comenzi necesită înregistrare prealabilă, datele necesare facturării și efectuării livrării urmând a fi furnizate la momentul creării Contului de utilizator.
3.2.1. Clientul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.
3.3. Clienții pot colecta produsele selectate apăsând butonul ”Coș de cumpărături”. Conținutul Coșului de cumpărături poate fi modificat sau șters înainte de plasarea comenzii. Orice taxă de transport va fi adăugată automat conținutului Coșului de cumpărături.
3.4. Finalizarea comenzii se face prin apăsarea butonului ”Comandă”.
3.5. Comanda va fi considerată un contract încheiat la distanță (online), dar nesemnat, ce va fi arhivat și va putea fi accesat oricând la o dată ulterioară din Contul de utilizator.
3.6. VESTRA nu are obligația de a verifica corectitudinea sau integralitatea datelor și informațiilor puse la dispoziție de Client.
3.6.1. VESTRA își rezervă dreptul de a onora comanda Clientului doar dacă i s-au pus la dispoziție toate datele și informațiile solicitate, precum și de a pretinde acoperirea integrală a oricăror daune/prejudicii cauzate de Client prin furnizarea de date și/sau informații incorecte sau incomplete.
3.6.2. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Clientului îi revine obligația de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său.
3.7. Dacă, din orice motiv, VESTRA nu este în măsură să asigure, în tot sau în parte, comanda Clientului, va comunica acestuia, în scris, acest lucru, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comenzii.
3.8. Comenzile sunt considerate acceptate de către VESTRA doar după transmiterea confirmării oficiale a comenzii prin e-mail către adresa furnizată de Client la momentul plasării comenzii. Confirmarea comenzii de către Vânzător se va face în termen de 5 zile lucrătoare.
3.8.1. Dacă nu există contestații transmise de către Client în scris, prin e-mail, în termen de 1 zi lucrătoare de la primirea confirmării comenzii – cu privire la corectitudinea datelor/informațiilor furnizate, comanda este considerată acceptată în totalitate.
3.8.2. După expirarea termenului menționat la punctul 3.8.1. datele/informațiile furnizate cu privire la comenzi nu pot fi modificate decât cu consimțământul scris al Vânzătorului. În caz contrar, Clientul va trebui să ramburseze Vânzătorului toate costurile ce rezultă din aceste modificări.
3.8.3. După expirarea termenului menționat la punctul 3.8.1, comenzile nu pot fi anulate decât sub sancţiunea plăţii faţă de Vânzător a unei taxe de restocare (în cuantum de 30% din valoarea produselor din comanda anulată), și numai după obținerea consimțământului scris al Vânzătorului.
 
4. PRODUSE
4.1. Caracteristicile produselor se regăsesc în cuprinsul catalogului Producătorului, precum și în secțiunea ”Descrierea produsului” disponibilă pe Website. Imaginile produselor au caracter ilustrativ.
4.2. Vânzătorul își rezervă dreptul, fără a anunța în prealabil, de a retrage orice produs sau de a face schimbări de design, ca parte a programului Producătorului de îmbunătățire a produselor.
4.2.1. Pe cale de consecință, VESTRA recomandă Clientului să verifice informațiile și alte date publicate pe Website despre produse, precum și disponibilitatea viitoare a acestora.
 
5. PLĂȚI
5.1. Plata produselor achiziționate urmează a se face în lei, la cursul BNR din data facturării.
5.2. Modalitățile de plată sunt:
a) Online, cu cardul;
Plata se poate realiza prin card de credit/debit.
Dacă plata se face online, Clientul va fi redirecționat către website-ul procesatorului de plăți, unde va fi necesară completatarea unui formular cu datele aferente cardului. Informațiile privind datele cardului bancar nu sunt transferate sau stocate, la niciun moment, pe serverele VESTRA.
În măsura în care tranzacția a fost reușită, Clientul va fi redirecționat către Website, unde va regăsi informațiile relevante cu privire la comanda plasată.
b) Prin transfer bancar, cu OP (Ordin de Plată) pe bază de factură proformă;
Termenul de plată al Facturii proforme emise de către Vânzător este de 3 zile lucrătoare și este calculat de la data emiterii acesteia.
În cazul în care Clientul optează pentru această modalitate de plată, procesarea comenzii și livrarea produselor vor avea loc ulterior confirmării creditării contului Vânzătorului cu suma ce reprezintă prețul Comenzii.
5.3. În cazul în care comanda a fost plătită online, cu cardul/prin transfer bancar, cu OP, iar Clientul solicită anularea comenzii sau VESTRA nu poate onora comanda datorită lipsei stocului sau din orice alt motiv, returnarea banilor se va efectua către Client în contul din care a fost facută plata inițial.
 
6. LIVRARE
6.1. Livrarea se va face din stoc sau conform unui grafic de livrări stabilit de comun acord. În lipsa unui grafic de livrări stabilit de comun acord, termenul de livrare va fi cel indicat în confirmarea de comandă
6.2. Termenele de livrare indicate de VESTRA nu sunt exhaustive și obligatorii, ci doar orientative.
6.3. Odată cu transmiterea confirmării comenzii, Clientul va primi și estimatul datei/datelor de livrare.
6.3.1. În cazul în care termenul de livrare nu se încadrează în nevoile Clientului, acesta va trimite o cerere de anulare a poziției/cantității/comenzii respective în termenul de 1 zi lucrătoare prevăzut la punctul 3.8.1.
6.4. VESTRA nu va fi făcut responsabil pentru nicio întârziere în livrarea comenzilor dacă acest lucru se datorează unor motive independente de voința sa.
6.5. Transportul produselor este încredințat unui transportator ales de Vânzător.
6.6. Cu excepția cazului în care Părțile au convenit altfel în scris, Produsele sunt transportate până la adresa Clientului sau până la locul de livrare de pe teritoriul României indicat de Client – în conformitate cu regula DAP (Delivery at Place) prevăzută de Incoterms.
6.8. Riscul distrugerii totale sau parțiale, a pierderii sau furtului produselor trece de la Vânzător la Client la data predării produselor Clientului.
6.9. La livrarea produselor, Vânzătorul va pune la dispoziția Clientului următoarele documente :
· aviz de însoțire a mărfii;
· factură fiscală;
· declarație de conformitate;
· certificat de garanție;
6.10. La primirea produselor de la transportator, Clientul trebuie să verifice produsele, și, să efectueze recepția cantitativă a produselor prin comparație cu înscrisurile din documentele însoțitoare transportului.
6.10.1. Distrugerea vizibilă a coletului și/sau a produsului, care s-a produs în timpul transportului, precum și lipsa unor produse facturate trebuie reclamată imediat la transportator. În acest sens, Clientul va menționa în scris acest lucru pe documentul transportatorului si va informa imediat Vânzătorul, în vederea remedierii situației.
6.11. Clientul are obligația de a efectua auto-recepția produselor imediat ce acestea au fost primite, și de a verifica dacă acestea sunt în conformitate cu cele din avizul/avizele de însoțire a mărfii transmise de Vânzător și sunt în condiție bună.
6.11.1.În cazul constatării unor neconformități calitative, Clientul trebuie să transmită către VESTRA, în termen de 2 zile de la livrarea produselor, o sesizare cu neconformitatea constatată și informații despre cauzele neconformității.
6.11.2. Vânzătorul va avea dreptul de a vizita, inspecta și cerceta Produsele care fac obiectul unei sesizări de neconformitate.
6.11.3. VESTRA va repara / înlocui produsul defect după returul produselor, efectuat în conformitate cu dispozițiile capitolului 9 din prezentele Condiții Generale.
6.11.4. Dacă nu se primește o asemenea sesizare în termenul prevăzut la punctul 6.11.1., produsele vor fi considerate conforme, iar Clientul va fi considerat a fi acceptat cantitatea și calitatea produselor livrate.
6.12. Semnarea documentului de livrare de către Destinatar pentru transportator implică recunoașterea faptului că lotul de produse a fost livrat integral și în stare conformă.
6.13. Viciile ascunse vor fi comunicate conform dispozițiilor legale în vigoare.
 
7. REZERVA PROPRIETĂȚII
7.1. Vânzarea se face cu rezerva dreptului de proprietate asupra Produselor până la momentul la care Clientul plătește integral prețul acestora.
 
8. GARANȚIE
8.1. Vânzătorul garantează că Produsele care fac obiectul Contractului sunt în concordanță cu standardele de calitate în vigoare.
8.2. Termenul de garanție pentru produsele comercializate de Vânzător este 12 luni de la data livrării. VESTRA nu va răspunde pentru niciun viciu al produselor notificat de Client după expirarea acestui termen.
8.3. În perioada de garanție, Vânzătorul are obligația să remedieze şi să suporte reparațiile sau înlocuirile la produsele ce au făcut obiectul vânzării, indiferent că acestea se datorează unor vicii aparente sau ascunse dovedite, cu condiția ca defecțiunea să nu fi fost cauzată de depozitarea/ manipularea/montarea/exploatarea/întreținerea defectuoasă a acestuia din vina Clientului.
8.3.1 Răspunderea Vânzătorului față de Client este strict limitată la repararea/înlocuirea produselor defecte, care au făcut obiectul vânzării, aflate în garanție și recunoscute ca atare de către Vânzător în condițiile menționate mai sus, cu excluderea oricăror alte prejudicii directe sau indirecte, cum ar fi : daune rezultate din accidente, daune ale altor bunuri decât cele care au făcut obiectul vânzării, pierderi din exploatare sau de relații comerciale, pierderi de profit, eventuale consecințe financiare suportate de Client sau de terți.
8.3.2. Opțiunea cu privire la modalitatea de remediere a viciului sesizat (reparare sau înlocuire produs) aparține Vânzătorului.
8.3.3. În situația în care Vânzătorul optează pentru remedierea viciului prin repararea produsului, reparațiile necesare se vor efectua într-un termen rezonabil, stabilit potrivit cu împrejurările.
8.4. În situația existenței unor vicii ascunse, garanția Vânzătorului este limitată la înlocuirea produselor cu defecte, cu excepția compensației pentru alte prejudicii.
8.4.1. Pentru a beneficia de această garanție, Clientul trebuie să informeze Vânzătorul în scris, în termen de 5 zile de la data identificării viciului ascuns, dar nu mai târziu de 12 luni de la data livrării, permițându-i acestuia să efectueze verificările necesare.
8.5. În cazul în care, în urma evaluării produsului de către Vânzător, se constată că viciul sesizat de Client nu se confirmă sau nu este acoperit de garanție, toate cheltuielile aferente procesului de evaluare și transportului produsului vor cădea în sarcina Clientului, VESTRA urmând a le refactura către acesta.
8.6. Vânzătorul nu are nici o răspundere pentru cazul în care Produsele livrate nu corespund scopului pentru care au fost achiziționate de către Client.
 
9. POLITICA DE RETUR
9.1. Returnarea se face în maxim 30 de zile de la data livrării, exceptând cazurile de garanție.
9.2. Orice returnare de produse va fi înregistrată în prealabil la Vânzător solicitând un număr RMA (Autorizație pentru Returnarea Mărfurilor).
9.2.1. Numărul de RMA se obține exclusiv trimițând un email împreună cu formularul de RMA completat la [email protected].
9.2.2. Formularul de cerere RMA este disponibil spre descărcare accesând acest link.
9.2.3. Formularul de cerere RMA conține câmpuri obligatorii. Dacă aceste câmpuri nu sunt completate sau sunt completate incorect, VESTRA își rezervă dreptul de a refuza emiterea RMA,iar timpul de răspuns la solicitarea Clientului va fi mai lung decât cel menționat la punctul 9.2.4.
9.2.4. Răspunsul la cererile de alocare număr RMA se face în maxim 5 zile lucrătoare.
9.3. După primirea acceptului și alocarea unui număr RMA, produsele vor fi returnate Vânzătorului, marcate cu nr. RMA în mod vizibil.
9.4. Pentru toate produsele returnate se va aplica o taxă, în cuantum de 30% din valoarea produsului ce face obiectul returnării.
9.5. Produsele trebuie returnate în ambalajul original și în condiții care să permită comercializarea lor, și trebuie să fie însoțite de Factura Fiscală și RMA.
9.5.1. Dacă Clientul nu returnează produsele în condițiile descrise la punctul 9.2, și, în plus, dacă acestea prezintă urme de uzură sau alte particularități care nu pot permite comercializarea lor, VESTRA își rezervă dreptul de a refuza primirea, sau de a aplica o taxă suplimentară la actualul cost al procedurii.
9.7. Toate produsele sunt returnate către VESTRA pe cheltuiala și riscul Clientului.
9.9. Contravaloarea produselor, din care se va scădea taxa de retur, urmează a fi rambursată Clientului în termen de 14 zile de la data primirii produselor de către Vânzător, în contul bancar în lei din care a efectuat plata, respectiv într-un cont bancar valid (în lei) deschis pe numele titularului de factură – în ipoteza în care plata s-a efectuat în numerar,ramburs.
 
10. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
10.1. Vânzătorul colectează și prelucrează datele personale ale Clientului în conformitate cu legislația în vigoare, în modalități care asigură confidențialitatea și securitatea adecvată a acestor date, in vederea asigurării protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.
10.2. În procesul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, Vânzătorul aplică prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din (regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației naționale.
10.3. Datele cu caracter personal ale Clientului, comunicate în vederea încheierii Contractului, vor fi prelucrate de Vânzător în scopul executării Contractului în care Clientul este parte contractantă.
10.4. În situația în care este necesară prelucrarea datelor personale ale Clientului în alte scopuri decât cele prevăzute la punctul 10.3., Vânzătorul va informa Clientul și îi va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10.5. Vânzătorul asigură dreptul Clientului la informare și acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, ștergere, la restricționare și opoziție în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10.6. Datele personale ale Clientului sunt păstrate de Vânzător pe întreaga perioadă de executare a contractului și ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.
 
11. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ
11.1. Prezentele Condiții Generale sunt guvernate de legea română, Contractul urmând a fi încheiat în limba română.
11.2.Litigiile de orice fel, decurgând din executarea Contractului sau în legătură cu acesta, se vor soluționa de Părți pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluționat de instanțele judecătorești competente de la sediul Vânzătorului.
 
12. FORȚA MAJORĂ
12.1. Partea care invocă forţa majoră este obligată să o notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
12.2. Notificările scrise se dovedesc cu acte eliberate de organismele competente în maximum 5 zile de la data evenimentului de forţă majoră.
12.3. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.
12.4. Lipsa lichidităţilor băneşti necesare efectuării plăţilor nu constituie caz de forţă majoră.
 
13. ALTE CLAUZE
13.1. Orice posibilă clauză de nulitate și/sau ineficacitate a uneia sau mai multor prevederi din Condițiile Generale nu afectează validitatea celorlalte prevederi.
13.2. Vânzătorul își rezervă dreptul de a angaja una/mai multe terțe persoane în vederea îndeplinirii obligațiilor sale reglementate de prezentele Condiții Generale. Vânzătorul are dreptul de a cesiona Contractul oricărei filiale/sucursale, afiliat sau terță persoană, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia.
13.3. Clientul nu poate cesiona sau subcontracta drepturile și obligațiile sale reglementate de prezentele Condiții Generale decât cu consimțământul scris al Vânzătorului.
13.4. În accepțiunea părților, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabilă dacă va fi transmisă la următoarea adresă:
· Pentru VESTRA: [email protected];
· Pentru Client: adresa utilizată pentru crearea contului de Utilizator;
13.5. Clientul declară că a citit, a înțeles și este de acord cu prezentele termeni si condiții, confirmând în mod expres clauza 11.2.